Gluten

Gluten, från latinets gluten som betyder ”lim”, är ett sammanhängande, protein artat material som finns i vete och besläktade sädesslag som råg och korn. Gluten gör en deg elastisk och underlättar jäsning genom att den kapslar in koldioxid och andra gaser i små bubblor vilket ger den slutliga produkten en seg konsistens.

Glutenintolerans och allergi mot spannmål är två olika sjukdomar.

Vid glutenintolerans tål man inte de proteiner som finns i vete, råg och korn. Tarmen skadas då, vilket ger näringsbrist.

Vid allergi mot spannmål är det oftast vete man inte tål. Den som har veteallergi kan få allergiska symtom som hudutslag, magont och andnöd.

Glutenintolerans I Sverige har ungefär två personer av hundra glutenintolerans, som också kallas celiaki. De vanligaste symtomen hos barn är diarré och att barnet inte växer som det ska.

Hos vuxna är oförklarlig trötthet och lågt blodvärde andra symtom vid obehandlad glutenintolerans. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men ärftlighet spelar stor roll. Glutenintolerans växer inte bort, utan kräver livslång diet utan gluten.

Allergi mot spannmål Spannmålsallergi ska inte blandas ihop med glutenintolerans. Den vanligaste spannmålsallergin är allergi mot vete. Då har man speciella allergiantikroppar mot vete i blodet. Vanliga symtom är eksem, ont i magen, kräkningar, astma och allergisk snuva. Allvarliga anafylaktiska reaktioner mot vete har rapporterats.

Mat för dig som är glutenintolerant eller allergisk Om ett livsmedel innehåller spannmål med gluten måste det stå i ingrediensförteckningen. Gluten finns i spannmålen vete(även durumvete), råg, korn, spelt (dinkel), kamut och korsningar av de spannmålen. Du måste utesluta alla vanliga sorter av bröd, mjöl, flingor, skorpmjöl, pasta, bakverk, välling och gröt som innehåller spannmålen ovan. Spannmålen kan också finnas i till exempel såser, korvar och fiskpinnar.

Som ersättning kan du välja naturligt glutenfria livsmedel, som potatis, ris, majs, quinoa med mera. Det finns även specialprodukter som glutenfri pasta, bröd och kakor. Dessa är vanligtvis baserade på ris, hirs, majs och bovete, eller på spannmål där gluteninnehållet har minskats kraftigt. Ett exempel är specialframställd vetestärkelse. Produkterna kan märkas ”glutenfri” eller ”mycket låg glutenhalt”

Vi på Kalmar Kroppsscanning kan hjälpa dig att se om du har en intolerans mot gluten.

Kroppen är fantastisk, men ännu mer fantastisk om vi lyssnar på den” / Linda, Kalmar Kroppsscanning.

Leave a Comment