Återbesök

ES-Teck är ett analyssystem, där man har tagit fram normvärden för hur respektive organ ser ut elektrokemiskt vid optimal funktion. Organen delas in i organsystem som presenteras i olika displayer. ES-Teck ger fysiologiska data som möjliggör jämförande uppföljning och därmed en objektiv utvärdering av insatserna. Givetvis kompletterar vi kroppsscanningen med en subjektiv utvärdering och ytterligare aktuell information. Vid ett återbesök senare kan du såklart jämföra dina värden för att se om förbättring har skett.