Kroppsscanning

 es-teck-complex.mth67626_200_200 - kopiabehandling-1 - kopia 2 - kopia    472782657 - kopia  analys-magen2 - kopia      es-teck-device-eis-scanner-1 - kopia

En fysiologisk screeningmetod som tar fram runt 70 olika fysiologiska biomarkörer.
Mätmetoden går inte att jämföra med diagnostik utan ger en individuell fysiologisk
överblicksbild som kan ligga till grund för en hälso- och livsstilsrådgivning.

 

Vad är syftet med ES Teck screening?

Syftet med denna typ av fysiologisk screening är att inspirera och motivera kunderna via visuella bilder av fysiologin och biomarkörer till att följa ett individuellt friskvårdsprogram som upprättas av friskvårdaren. Friskvårdsprogrammet kan bestå av kost, träning, näringstillskott och livsstilsrådgivning.

I ES Teck finns även enkla uppföljningsgrafer så man kan följa hur friskvårdsinsatserna förändrat fysiologin vid ett återbesök.

Vilken vetenskap ligger bakom?

Viktigt att notera är att man med ES Teck arbetar med frisk- och hälsovård och då använder man sig inte av diagnostiska medicinska utvärderingsmetoder istället använder man sig av metoder som lämpar sig för frisk- och livsstilsrådgivning.
Läkare arbetar med sjukdomar/diagnostik med insatser som främst innefattar läkemedel och friskvårdare arbetar med hälso- och friskvård.

Den tredje största dödsorsaken idag i USA är misstag i vårdsammanhang och främst är det medicinering som ligger bakom dödsfallen. Diagnostisk utvärdering och läkemedel kräver en helt annan typ av forskningsinsatser som ligger till grund för en läkares bedömning/insatser. En frisk- och hälsovårdare behöver mätmetoder som lämpar sig för deras sätt att arbete och dessa olika metoder kommer man inte kunna jämföra ur ett vetenskapligt perspektiv.

De kroniskt degenerativa sjukdomarna som även kallas de livsstilsrelaterade sjukdomarna ligger bakom 80 % av ohälsan och innefattar bl.a. av diabetes typ 2, vissa hjärt- och kärlsjukdomar och cancerformer, demens sjukdomar, depression och artrit.

ES Teck ger en fysiologisk översiktbild som kan tolkas av en friskvårdare för att fastställa de viktigaste preventiva insatserna.
Den vetenskapliga klassificeringen för att kunna använda en mätmetod är främst att den inte skadar en person. Inom sjukvården skall allting även medicinskt prövas då vården fastställer diagnoser. I det fall mätmetoden är skadlig skall man kunna verifiera nyttan i relation till resultatet som uppkommer. Röntgenstrålning kan skada men diagnostiken som genomförs med röntgen är mycket viktig.

Syftet och målsättningen med friskvård och prevention är att försöka förhindra uppkomst av sjukdom.

De olika screeningmetoderna som ES Teck använder för att få fram ett antal olika biomarkörer inkluderar blodtryck, heart rate variability, pulsvågsanalys, syremättnadsmätning, bioimpedans och galvanic skin respons. Beroende på vilken mätmetod man syftar på användes de i olika sammanhang av t.ex. sjukhus, forskningsenheter, idrottmedicin, friskvårdskliniker och träningsanläggningar.