Må bra!

Ingen annan än du själv kan ta ansvar för din egen hälsa.
Ett bra första steg kan vara att ” inventera” och lyssna av din kropp, genom att göra en kroppsscanning. Det är ett enkelt första steg att ta, för att få veta eventuella vitamin eller mineralbrister. Eventuella brister kan också leda till besvär av olika slag. Ta första lilla steget NU. Boka din tid.

Kalmar Kroppsscanning
Linda

Leave a Comment